ปืนกรุงเทพ-จำหน่ายอาวุธปืน อาวุธปืนราคาพิเศษ

                                     
                                     
                                     
                                     
                        ปืน  ปืนสั้น  ปืนยาว  อาวุธปืน ร้านปืน  ร้านจำหน่ายปืน  ร้านขายปืน  ร้านปืน กทม  ร้านปืนในกรุงเทพ  ปืนลูกซอง  ปืนลูกกรด           รุ่น PX 4

ขนาด 9 มม.

ความยาวลำกล้อง 4 นิ้ว

บรรจุกระสุน 17 นัด