ปืนโครงการสวัสดิการ

 

 

     ยี่ห้อ STI รุ่น VIP
       ขนาด 9 มม. / .45
       ขนาดลำกล้อง 3.9 นิ้ว
       บรรจุกระสุน : 15 นัด (9 มม.) /
       10 นัด (.45)