ปืนกรุงเทพ-จำหน่ายอาวุธปืน อาวุธปืนราคาพิเศษ

                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                          ปืน  ปืนสั้น  ปืนยาว  อาวุธปืน ร้านปืน  ร้านจำหน่ายปืน  ร้านขายปืน  ร้านปืน กทม  ร้านปืนในกรุงเทพ  ปืนลูกซอง  ปืนลูกกรด             รุ่น 92 FS

ขนาด 9 มม.

ความยาวลำกล้อง 4.9 นิ้ว

บรรจุกระสุน 15 นัด