ปืนกรุงเทพ-จำหน่ายอาวุธปืน อาวุธปืนราคาพิเศษ

                             
                             
                             
                             
                             
                             
                          รุ่น 3841

ขนาด .38 สเปเชียล

ความยาวลำกล้อง 4 นิ้ว

บรรจุกระสุน 6 นัด