ปืนกรุงเทพ-จำหน่ายอาวุธปืน อาวุธปืนราคาพิเศษ

                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                    รุ่น 512 TACTICAL

ขนาด .22 LR / .22 WMR

ความยาวลำกล้อง 16.5 นิ้ว

บรรจุกระสุน 25 นัด