ปืนกรุงเทพ-จำหน่ายอาวุธปืน อาวุธปืนราคาพิเศษ

                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                    รุ่น 512

ขนาด .22 LR / .22 WMR

ความยาวลำกล้อง 21 นิ้ว

บรรจุกระสุน 5 นัด