ปืนกรุงเทพ-จำหน่ายอาวุธปืน อาวุธปืนราคาพิเศษ

                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                      รุ่น 455 JAGUAR

ขนาด .22 LR 

ความยาวลำกล้อง 28 นิ้ว

บรรจุกระสุน 10 นัด