ปืนกรุงเทพ-จำหน่ายอาวุธปืน อาวุธปืนราคาพิเศษ

                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                      รุ่น 36

ขนาด .45

ขนาดลำกล้อง 3.77 นิ้ว

บรรจุกระสุน 6 นัด