ปืนกรุงเทพ-จำหน่ายอาวุธปืน อาวุธปืนราคาพิเศษ

                                           
                                           
                                           
                                           
                            ปืน  ปืนสั้น  ปืนยาว  อาวุธปืน ร้านปืน  ร้านจำหน่ายปืน  ร้านขายปืน  ร้านปืน กทม  ร้านปืนในกรุงเทพ  ปืนลูกซอง  ปืนลูกกรด             รุ่น 30S

ขนาด .45

ความยาวลำกล้อง 3.77 นิ้ว

บรรจุกระสุน 10 นัด