ปืนกรุงเทพ-จำหน่ายอาวุธปืน อาวุธปืนราคาพิเศษ

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                    ปืน  ปืนสั้น  ปืนยาว  อาวุธปืน ร้านปืน  ร้านจำหน่ายปืน  ร้านขายปืน  ร้านปืน กทม  ร้านปืนในกรุงเทพ  ปืนลูกซอง  ปืนลูกกรด               รุ่น 30 GEN 4

ขนาด .45

ความยาวลำกล้อง 3.77 นิ้ว

บรรจุกระสุน 10 นัด