ปืนกรุงเทพ-จำหน่ายอาวุธปืน อาวุธปืนราคาพิเศษ

                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                      ปืน  ปืนสั้น  ปืนยาว  อาวุธปืน ร้านปืน  ร้านจำหน่ายปืน  ร้านขายปืน  ร้านปืน กทม  ร้านปืนในกรุงเทพ  ปืนลูกซอง  ปืนลูกกรด             รุ่น 26 GEN 4

ขนาด 9 มม.

ความยาวลำกล้อง 3.42 นิ้ว

บรรจุกระสุน 10 นัด