ปืนกรุงเทพ-จำหน่ายอาวุธปืน อาวุธปืนราคาพิเศษ

                             
                             
                             
                             
                             
                             
                ปืน  ปืนสั้น  ปืนยาว  อาวุธปืน ร้านปืน  ร้านจำหน่ายปืน  ร้านขายปืน  ร้านปืน กทม  ร้านปืนในกรุงเทพ  ปืนลูกซอง  ปืนลูกกรด           รุ่น 19 GEN 4

ขนาด 9 มม.

ความยาวลำกล้อง 4 นิ้ว

บรรจุกระสุน 15 นัด