ปืนกรุงเทพ-จำหน่ายอาวุธปืน อาวุธปืนราคาพิเศษ

                         
                         
                         
                         
                         
              ปืน  ปืนสั้น  ปืนยาว  อาวุธปืน ร้านปืน  ร้านจำหน่ายปืน  ร้านขายปืน  ร้านปืน กทม  ร้านปืนในกรุงเทพ  ปืนลูกซอง  ปืนลูกกรด         รุ่น 17 GEN 4

ขนาด 9 มม.

ความยาวลำกล้อง 4.48 นิ้ว

บรรจุกระสุน 17 นัด