ปืนกรุงเทพ-จำหน่ายอาวุธปืน อาวุธปืนราคาพิเศษ

                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                      รุ่น MUSTANG

ขนาด .380

ขนาดลำกล้อง 2.75 นิ้ว

บรรจุกระสุน 6 นัด