ปืนกรุงเทพ-จำหน่ายอาวุธปืน อาวุธปืนราคาพิเศษ

 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
GOVERNMENT 1991

ขนาด 9 มม.

ความยาวลำกล้อง 5 นิ้ว

บรรจุกระสุน 9 นัด