ปืนกรุงเทพ-จำหน่ายอาวุธปืน อาวุธปืนราคาพิเศษ

                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                          รุ่น GOLD CUP

ขนาด .45

ความยาวลำกล้อง 5 นิ้ว

บรรจุกระสุน 8 นัด