ปืนกรุงเทพ-จำหน่ายอาวุธปืน อาวุธปืนราคาพิเศษ

                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                    รุ่น 455 LONG 

ขนาด .22 LR

ความยาวลำกล้อง 24 นิ้ว

บรรจุกระสุน 10 นัด