ปืนกรุงเทพ-จำหน่ายอาวุธปืน อาวุธปืนราคาพิเศษ

                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                  รุ่น 455 ULTRA MATCH

ขนาด .22 LR

ความยาวลำกล้อง 24 นิ้ว

บรรจุกระสุน 10 นัด