ปืนกรุงเทพ-จำหน่ายอาวุธปืน อาวุธปืนราคาพิเศษ

                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                    รุ่น 452 ULTRA LUX  

ขนาด .22 LR

ความยาวลำกล้อง 28 นิ้ว

บรรจุกระสุน 10 นัด