ปืนกรุงเทพ-จำหน่ายอาวุธปืน อาวุธปืนราคาพิเศษ

                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                        รุ่น 43

ขนาด
9 มม.

ขนาดลำกล้อง 3.39 นิ้ว

บรรจุกระสุน 6 นัด